Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce


Nagłówek

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „ Operator wózków podnośnikowych” realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wielickim (IV)” realizowanego w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa - projekty powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 oraz realizowanego ze środków Funduszu Pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę