Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce


Oferty pracy online

Aktualności PUP Wieliczka

Czytaj więcej w temacie: Aktualności PUP Wieliczka

Na skróty

Informacja w języku migowym dotycząca działalności urzędu

Informacje

ikona drogowskazu
Szukaj ofert pracy na mapie

Powiat Wielicki – Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce realizuje projekt pn . „Aktywni na rynku pracy (II)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w...

Powiat Wielicki – Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce realizuje projekt pn . „Aktywni na rynku pracy (I)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskich dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi Termin realizacji 01.05.2023 do 31.12.2023 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje, iż w maju 2023 r. rozpoczyna realizację programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Grupę docelową będzie stanowić 12 osób...

Ja w Przemyśle Realizator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 31.12.2022 r. Źródło finansowania: Fundusz Pracy – fundusz celowy Dofinansowanie: 1 076 923,00 zł Cel projektu: Celem projektu jest poszerzenie wachlarza usług dla pracodawców przemysłu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiat Wielicki – Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce realizuje projekt pn . „Aktywni na rynku pracy (II)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w...

Powiat Wielicki – Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce realizuje projekt pn . „Aktywni na rynku pracy (I)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskich dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi Termin realizacji 01.05.2023 do 31.12.2023 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje, iż w maju 2023 r. rozpoczyna realizację programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Grupę docelową będzie stanowić 12 osób...

Ja w Przemyśle Realizator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 31.12.2022 r. Źródło finansowania: Fundusz Pracy – fundusz celowy Dofinansowanie: 1 076 923,00 zł Cel projektu: Celem projektu jest poszerzenie wachlarza usług dla pracodawców przemysłu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13a,
32-020 Wieliczka

Tel. 12 289 70 25
sekretariat@pupwieliczka.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /PUPWIELICZKA/SkrytkaESP
NIP: 683-14-04-714
REGON: 357126032

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę