Cudzoziemcy PUP Wieliczka - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce


Informacje dla pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców. Opis możliwości zatrudnienia obcokrajowców, a także obowiązków, jakie musi dopełnić pracodawca aby takie zatrudnienie mogło mieć miejsce. W tym dziale znajduje się również informacja o pośrednictwie pracy na terenie Unii Europejskiej EURES i sposobach poszukiwania pracownika poza granicami kraju.

Zmiana przepisów od 29 lipca 2022 roku

Zatrudnienie cudzoziemców-zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz zezwoleń na pracę sezonową

Zmiana przepisów od 29 lipca 2022 roku. Informujemy, że w dniu 29 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o...

Referat cudzoziemców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę