Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce


Zawartość stron

..

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wielickim (V)" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wielickim.
W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 97 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP Wieliczka i zakwalifikowane do I lub II profilu, należące do co najmniej do jednej z poniższych grup:
 1. osoby z niepełnosprawnościami,
 2. osoby w wieku 50 lat i więcej,
 3. osoby długotrwale bezrobotne,
 4. osoby o niskich kwalifikacjach,
 5. kobiety,
Realizowane formy wsparcia w ramach projektu to:
 • Pośrednictwo pracy,
 • Poradnictwo zawodowe
 • Staże
 • Prace interwencyjne,
 • Szkolenia
 • Wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 065 338,58 zł
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę