Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje, że PITy – 11 dla osób bezrobotnych pobierających zasiłek lub stypendium w roku 2020 – zawierające informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy zostały wysłane pocztą.