Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje, że od 02.02.2021r. do 15.02.2021r. w godzinach od 800 do 1430  w siedzibie Urzędu  będą wydawane informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za rok 2020 dla osób, które w 2020r. pobierały zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne.
 
PIT-11 można odebrać wyłącznie osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości.
Deklaracje podatkowe nieodebrane w powyższym terminie zostaną wysłane za pośrednictwem poczty.
 
Osoby, które w 2020 r. pobierały stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe nie otrzymują PIT-11. Stypendia są zwolnione z podatku.