Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce


Aktualności

Pokaż się! Dołącz do Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresami: http://www.power.wup-krakow.pl/wiadomosci/pokaz-sie--dolacz-do-dni-otwartych-funduszy-europejskich ; ...

Wstrzymanie naboru 50+

Załączniki Wstrzymanie naboru 2

Organizacja szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce w 2017 roku

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia....

Powołanie Powiatowej Rady Rynku Pracy

We wtorek, 7 lutego 2017 roku Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz na inauguracyjnym posiedzeniu powołał nowych kandydatów w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy - organu opiniodawczo-doradczego starosty w sprawach polityki rynku...

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wielickim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wielickim (III)" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnionych ludzi młodych

„Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnionych ludzi młodych"   Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Informacje

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13a,
32-020 Wieliczka

Tel. 12 289 70 25
NIP: 683-14-04-714
REGON: 357126032
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę