Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce


Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie jako osoby bezrobotne o możliwości ubiegania się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy do...

Projekt „Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim”

Aktualnie trwa nabór Uczestników i Uczestniczek do projektu „Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim" realizowanego przez Kontraktor Sp. z...

Wytyczne MPiPS dotyczące składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców z dnia 10.08.2018r.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Informatyki z dnia 10.08.2018r. - odnoszącymi się do wprowadzania danych dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i zezwoleń na pracę...

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców.

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W załączeniu udostępniamy Państwu linki do tych materiałów. Linki ...

Projekty „Aktywni i samodzielni (AS) - skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” oraz „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”

Projekty „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+"  oraz „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy" to możliwość wzięcia udziału w szkoleniach (bonach szkoleniowych), stażach zawodowych...

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że realizuje Projekt „Dobry Czas na Biznes - DCB - KOM 2”

II  NABÓR od 10 sierpnia 2018   Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że realizuje Projekt „Dobry Czas na Biznes – DCB – KOM 2" przy współpracy z jednostkami samorządowymi oraz Wojewódzkim...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (III)”

W ramach projektu rekrutacja uczestników ma charekter ciągły i trwa od 01.01.2017 do 31.12.2018 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z doradcą klienta indywidualnego bezpośrednio w PUP Wieliczka, Punkcie Przyjęć w Niepołomicach, Punkcie Przyjęć w Gdowie lub pod numerami tel. 012 289 70 22, 12...

Realizacja projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wielickim (IV)

W ramach projektu rekrutacja uczestników ma charakter ciągły i trwa od 01.01.2018 do 30.04.2019 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z doradcą klienta indywidualnego bezpośrednio w PUP Wieliczka, Punkcie Przyjęć w Niepołomicach, Punkcie Przyjęć w Gdowie lub pod numerami tel. 012 289 70 22, 12...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13a,
32-020 Wieliczka

Tel. 12 289 70 25
NIP: 683-14-04-714
REGON: 357126032
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę