Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce


Aktualności

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D, D1, D+E, D1+E”

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „...

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Sprzedawca – fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera”

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „ ...

Wstrzymanie naboru wniosków na staż (POWER)

Informacja w załączniku. Załączniki Wstrzymanie naboru wniosków na staż POWER

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na organizację szkolenia „Brafittingu” finansowanego z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „ ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych finansowanych z FUNDUSZU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie jako osoby bezrobotne o możliwości ubiegania się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy do...

Pokaż się! Dołącz do Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresami: http://www.power.wup-krakow.pl/wiadomosci/pokaz-sie--dolacz-do-dni-otwartych-funduszy-europejskich ; ...

Wstrzymanie naboru 50+

Załączniki Wstrzymanie naboru 2

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Informacje

8,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13a,
32-020 Wieliczka

Tel. 12 289 70 25
NIP: 683-14-04-714
REGON: 357126032
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę