Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce


Aktualności

Wytyczne MPiPS dotyczące składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców z dnia 10.08.2018r.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Informatyki z dnia 10.08.2018r. - odnoszącymi się do wprowadzania danych dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i zezwoleń na pracę...

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców.

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W załączeniu udostępniamy Państwu linki do tych materiałów. Linki ...

Projekty „Aktywni i samodzielni (AS) - skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” oraz „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”

Projekty „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+"  oraz „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy" to możliwość wzięcia udziału w szkoleniach (bonach szkoleniowych), stażach zawodowych...

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że realizuje Projekt „Dobry Czas na Biznes - DCB - KOM 2”

II  NABÓR od 10 sierpnia 2018   Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że realizuje Projekt „Dobry Czas na Biznes – DCB – KOM 2" przy współpracy z jednostkami samorządowymi oraz Wojewódzkim...

Ponowne zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Kurs cukierniczy I i II stopnia” finansowanego z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ponownie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia ...

Ponowne zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Kucharz małej gastronomii” finansowanego z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ponownie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „...

Ponowne zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Kurs cukierniczy I i II stopnia” finansowanego z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ponownie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia ...

Ponowne zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Kucharz małej gastronomii” finansowanego z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ponownie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (III)”

Realizacja projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wielickim (IV)

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13a,
32-020 Wieliczka

Tel. 12 289 70 25
NIP: 683-14-04-714
REGON: 357126032
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę