Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce


Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia ,,3DS MAX”

Wieliczka dnia 19.07.2016r.                                                                                                               Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające...

Nabór do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

Informacja Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego" realizowanego przez...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - RPO

Informacja o możliwość składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.   Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje o możliwości składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach ...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - POWER

Możliwość składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje o możliwości składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu Operacyjnego...

Zaproszenie do udziału w szkoleniach osoby w wieku 30 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza do udziału w szkoleniach osoby w wieku 30 lat i więcej należące do co najmniej jednej z poniższych grup: Osób powyżej 50 roku życia,   Osób długotrwale bezrobotnych...

Zaproszenie do udziału w szkoleniach osoby młode do 30 roku życia

„Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnionych ludzi młodych" Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza do udziału w szkoleniach osoby młode do 30 roku życia.   Osobami uprawnionymi do skierowania...

Nabór do projektu „Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego" realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa,...

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia -Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ponownie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „...

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia - Florysta (I i II stopnia)

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „ ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Informacje

9,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13a,
32-020 Wieliczka

Tel. 12 289 70 25
NIP: 683-14-04-714
REGON: 357126032
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę