Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce


Nagłówek

Aktualności

Ponowne zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Obsługa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV” finansowanego z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ponownie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „ Obsługa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV " finansowanego z Funduszu Pracy ...

Powiatowy Urząd Pracy we Wieliczce ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy TYLKO W FORMIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Termin naboru wniosków: od 03.07.2017 r. do 05.07.2017 r. W roku 2017 środki KFS są przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tj.: Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo...

Ponowne zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Pracownik administracyjno - biurowy” finansowanego z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ponownie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy" finansowanego z Funduszu Pracy Zamawiający:  Powiatowy Urząd...

Szkolenia za bony w Wieliczce

  Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera", który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych z Funduszu Pracy

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) nastąpiła zmiana przepisów...

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Obsługa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV” finansowanego z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „ Obsługa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV " finansowanego z Funduszu Pracy ...

Konkurs dla Pracodawców !

Informacje dostępne są na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl lub WUP Kraków Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, tel. 12 619 84 08

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Pracownik administracyjno - biurowy” finansowanego z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „ Pracownik adminstracyjno-biurowy" finansowanego z Funduszu Pracy Zamawiający:  Powiatowy Urząd Pracy w...

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Prawo jazdy kat. C+E” finansowanego z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „Prawo jazdy kat. C+E" finansowanego z Funduszu Pracy Zamawiający:  Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 154 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę