Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce


Nagłówek

Aktualności

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 - Zaproszenie

Ruszyła kolejna edycja  Konkursu   Mikroprzedsiębiorca Roku , skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 jest  promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko...

Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu”

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Prezes Agencji Rozwoju Miasta S.A. oraz Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu" , które odbędą się 18 października 2018 r. (czwartek) w...

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Opiekun osoby starszej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „Opiekun osoby starszej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego...

Ponowne zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Instruktor hipoterapii” finansowanego z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ponownie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „Instruktor hipoterapii" finansowanego z Funduszu Pracy Zamawiający:  Powiatowy...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie jako osoby bezrobotne o możliwości ubiegania się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy do kwoty  18 .000,00 zł.   Osobami uprawnionymi do ubiegania się o środki na podjęcie...

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Termin naboru wniosków: od 10.09.2018 r. do 14.09.2018 r.   W roku 2018 środki z rezerwy KFS będą przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Radę Rynku Pracy tj.:   Priorytet 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych...

Projekt „Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim”

Aktualnie trwa nabór Uczestników i Uczestniczek do projektu „Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim" realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 273 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę