Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza chętnych Pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych będących w wieku pomiędzy 30 a 50 r.ż.

Bezpłatne szkolenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Miasta i Gminy Wieliczka uprzejmie zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą   Szkolenie...

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Operator wózków podnośnikowych”

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „Operator wózków podnośnikowych" realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...

Ponowne zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Obsługa komputera - pakiet Microsoft Office”

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ponownie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „ Obsługa komputera – pakiet Microsoft Office" realizowanego w ramach Regionalnego Programu...

Projekt „Dobry Czas na Biznes - DCB - KOM” VI NABÓR - przedłużony do dn.22.09.2017 r.

VI  NABÓR przedłużony do dn.22.09.2017 r. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że realizuje Projekt „Dobry Czas na Biznes – DCB - KOM" przy współpracy z jednostkami samorządowymi oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy. Projekt przewiduje udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności...

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Kadry i płace z obsługą programów Płatnik, Optima, Symfonia”

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „Kadry i płace z obsługą programów Płatnik, Optima, Symfonia" finansowanego z Funduszu Pracy ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych finansowanych z FUNDUSZU PRACY

  Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych finansowanych z  FUNDUSZU PRACY   Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie jako osoby bezrobotne o możliwości ubiegania się o przyznanie jednorazowych...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - FP

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu – FP Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje o możliwości składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Funduszu Pracy DO ODWOŁANIA   Osobami uprawnionymi do skierowania na staż są osoby pozostające bez pracy,...

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia „Obsługa komputera - pakiet Microsoft Office” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „Obsługa komputera – pakiet Microsoft Office" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje zainteresowanych pracodawców o możliwości składania wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje zainteresowanych pracodawców o możliwości składania wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w oparciu o art. 150f oraz 150g Ustawy z 2004 r. (Dz. U. z 2017 poz....

Wyświetlanie 1 - 10 z 177 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę